Fjellstyresaker 2017 OG ELDRE

2017

Sak 1/2017   Deling av Bråten gnr 46/2. Søknad om overføring av støl

Sak 2/2017   Søknad om inngjerding av hytte i Synhauglia

Sak 3/2017   53/1/610 - Søknad om utvidelse av selet på stølen

Sak 4/2017   Regnskap 2016 

Sak 5/2017   Budsjett 2017

Sak 6/2017   Forslag om å utvide tilbud om trening med fuglehund

Sak 7/2017   Søknad fra DNT om bygging av ny sikringshytte på Storeskag

Sak 8/2017   Ø.S.D. Forslag til nye driftsplaner

Sak 9/2017   Støl 53/1/501 ved Blilie. Søknad om frilegging

Sak 10/2017  Støl 53-1-444 på Etnestølen. Vurdering av bruk

Sak 11/2017  Årsmelding 2016

Sak 12/2017  Støl 483 til Prestrud 43/3. Formell oppfølging av sak 10-2016

Sak 13/2017  Digitalisering av arkiv. Bevilgning av midler

Sak 14/2017  Søknad om grensejustering på Lie 2

Sak 15/2017  Søknad om vassledning til tre støler på Lie

Sak 16/2017  Støl 53/1/609 ved Røynestølen

Sak 17/2017  Søknad om tilskudd til vegen Enger - Heimre Kjølastølen

Sak 18/2017  Utlyst beiteareal på ‌Etnestølen. Innkomne søknader

Sak 19/2017  Søknad om inngjerding av feste 53/1/143 i Oleskardet

Sak 20/2017  Søknad om inngjerding av frilagt støl 53/1/501

Sak 21/2017  Søknad om sankekve ved Bjødnhølen

Sak 22/2017  Støl til Bråten 46/9 på Lie. Søknad om VA-anlegg

Sak 23/2017  Fritidsfeste 53/1/161 på Lie. Søknad om VA-anlegg

Sak 24/2017  Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk

Sak 25/2017  Trening av fuglehund. Fastsetting av kortpriser

Sak 26/2017  Søknad om tilskudd til Kvitfetvegen

Sak 27/2017  Dekning av utgifter i forbindelse med naturoppsynskurs

Sak 28/2017  Støl 53/1/444. Spørsmål om gjenopptagelse av sak 10/2017

Sak 29/2017  Oterfiske for utenbygdsboende. Evaluering

Sak 30/2017  Støl til S Vollene 24-9 på Kjølastølen. Søknad om nybygg

Sak 31/2017  Ø. Slidre skyttarlag. Søknad om tilskudd

Sak 32/2017 Priser fiskekort 2018

Sak 33/2017  Priser småviltjakt 2018

Sak 34/2017  Priser elgjakt 2018

Sak 35/2017  Trening av fuglehund. Fastsetting av kortpriser

Sak 36/2017  Besøksstrategi for verneområdene i Langsua. Begrenset høring

Sak 37/2017  Kartlegging og verdsetting av område for friluftsliv. Høring

Sak 38/2017  Oterfiske for utenbygdsboende. Evaluering

 REFERATSAKER for 2017 finner du her

2016

Sak 1 Møteplan 2016

Sak 2 Støl 53-1-501 Blilie Søknad om rive og bygge nytt sel

Sak 3 Treningsfelt for fuglehund ved Skag. Behandling etter to prøveår

Sak 4 ØSJFF søknad om økonomisk støtte til skuddpremie på smårovvilt

Sak 5 Støl 53-1-447 på Etnestølen Søknad om omdisp av støl

Sak 6 fordeling av elgjaktfelt

Sak 7 Delegering av motorferdselsaker

Sak 8 Regnskap 2015

Sak 9 Budsjett 2016

Sak 10 støl 483 paa Sørre Trollåsen frilegging av stølen

Sak 11 Støl 609 ved Røynestøl. Krav om endring av uthus

Sak 12 årsmelding 2015

Sak 13 Eierforholdet til bebyggelsen i Haldorbu

Sak 14 Bøllhaughavna felæger matrikkelføring

Sak 15 Utbygging av strøm til Synhauglie

Sak 16 høring forskrift om jakttider

Sak 17 Hundeløype fra Robølsbygda til S. Trollåsen

Sak 18 Støl 53-1-433 i Flakstad. Søknad om påbygg av sel

Sak 19 Stypadn massetak. Mindre planendring

Sak 20 Støl til Prestrud 43-3. Oppfølging av sak 10-2016

Sak 21 Utlyste frilagte stølsjorder på Robølstølen

Sak 22 Bruk av utvist beite i Storeskag

Sak 23 Støl til Moen gnr 27-1 i Storeskag. Oppfølging av frileggingsvedtak

Sak 24 Støl til Langedal gnr 28-1 i Storeskag. Oppfølging av sak 34-2015

Sak 25 Støl til Moen 27-1 i Storeskag. Søknad om innredning av fjøs

Sak 26 Søknad om tilskudd til Gapahuken Tansberg Vel

Sak 27 Søknad om tilskudd til vegen Enger Heimre kjølastølen

Sak 28 TIldelingsrutiner småviltjakt

Sak 29 Grøndalen 45/15. Frilagt støl feste 53/1/250 på Tansberg

Sak 30 Utvist areal på Robolstølen Klage på vedtak i sak 21-2016

Sak 31 Taksering av lirype 2016. Regulering av jakttrykk

Sak 32 støl til bråten 47/5 på Lie. Riving/nybygg av skåle

Sak 33 støl til skattebo gnr 42/1 utvidelse av mjølkerom

Sak 34 Telia Norge søknad om å sette opp mobilmast

Sak 35 Støl til Haugen 46/41 på Lie. Søknad om vei

Sak 36 Støl til Haugen 46/41 på Lie. Søknad om oppgradering vannkilde

Sak 37 Støl til Haugen 46/41 på Lie. Søknad om VA-anlegg

Sak 38 Støl 53/1/402 på Skåltjednstølen. Riving/nybygg av sel

Sak 39 Støl 53/1/610 Røynestølen. Frilegging av stølen.

Sak 40 støl 53/1/483. Søknad om riving av sel og nybygg sel og skåle

Sak 41 Priser fiskekort 2017

Sak 42 Priser småviltjakt 2017

Sak 43 Priser elgjakt 2017

Sak 44 Møteplan 2017

ALLE MØTEBØKENE for 2016 finner du her:

Sak 1 Sak 2-9 Sak 10-12 Sak 13-15 Sak 16-27 Sak 28-31 Sak 32-40 Sak 41-44


2015

Sak 01. Møteplan 2015

Sak 02. Søknad om oppføring av gjerde rundt fiskebu i Oleskard

Sak 03. Endring av fiskeregler

Sak 04. Smedsrud 51/3. Søknad om utvising av beiteareal på Rognsfeten

Sak 05. Haldorbu Fellesdrift. Søknad om å sette opp to gjerder og ei sankefelle i Venelia

Sak 06. Beitebruk ikke bruksberettigede

Sak 07. Regnskap

Sak 08. Budsjett

Sak 09 Tansberg Vel oppsetting av gjerde rundt gapahuk

Sak 10 Støl 627 på Lykkjestølen. Riving og oppsetting av ny

Sak 11 Fastsetting av pris på oterfiske for utenbygdsboende

Sak 12 Treningsfelt for fuglehund i Skag

Sak 13 Støl 589 på Tansberg. Riving av skåle nybygg

Sak 14 Årsmelding 2014

Sak 15 Fritidsfeste 334. Søknad inngjerding

Sak 16 Sykkelprosjektet Mjølkevegen. Plassering av mjølkerampe

Sak 17 Bru av utvist beite i Storeskag

Sak 18 Feste 215 Søknad om midlertidig veg

Sak 19 Anlegg av natursti ved Storeskag

Sak 20 Støl 543 på Robølstølen. Bortfall av stølsrett

Sak 21 Fritidsfeste 347 Søknad om overforing av festerett

Sak 22 Stol 53 1 601 i Urek. Søknad om bygge nytt sel

Sak 23 Soknad om anlegg av båtutsettingsplass ved Sanddalen

Sak 24 Støl 611 på Sanddalen. Søker om mjølkerom

Sak 25 Støl 611 på Sanddalen. Søker om tilskudd til vann

Sak 26 Bruk av utvist beite i Storeskag

Sak 27 Fritidsfeste 215 Søknad om midlertidig veg

Sak 28-Taksering-av-lirypebestanden-regulering-jakttrykk

Sak 29 Søknad om disp fra krav om ettersøkshund i eget jaktlag

Sak 30 Søknad om disp fra krav om ettersøkshund i eget jaktlag

Sak 31 Støl 53-1-543 på Robølstølen. Utlyst som ledig støl

Sak 32 Støl 53-1-544 på Robølstølen. Vurdering av bruk

Sak 33 Støl 53-1-631 i Storeskag. Vurdering av bruk

Sak 34 Støl-53-1 632 i Storeskag. Vurdering av bruk

Sak 35 Feste 53-1-347 i stølstunet på støl 435 på Berset

Sak 36 Støl 53 1 609 ved Røynestøl Krav om endring av uthus

Sak 37 Søknad om midler til pilgrimsvandring

Sak 38 Bøllhaug felæger Bevare gammel bebyggelse

Sak 39 Beitebruk fra ikke bruksberettigede

Sak 40 Priser på fiskekort 2016

Sak 41 Priser på jaktkort småvilt 2016

Sak 42 Priser elgjakt 2016

Sak 43 Feste 53 1 347 i stølstunet på støl 435 på Berset

ALLE MØTEBØKENE for 2015 finner du her:

Sak 1-8 Sak 9-14 Sak 15-19 Sak 20-27 Sak 28-30 Sak 31-37 Sak 38-43

2014

Sak 01. Møteplan 2014

Sak 02. Støl 53-1-555. Vurdering i forhold til frilegging

Sak 03. Søknad om treningsfelt for fuglehund

Sak 04. Sti og løypeplan. Hundeløyper - Høring

Sak 05. Godkjenning av regnskap 2013

Sak 06. Budsjett 2014

Sak 07. Frilagt støl 555. Søknad om riving av sel og nybygg

Sak 08. Bestandsplan for elg og hjort

Sak 09. Beitebruk for ikke bruksberettigede

Sak 10 Støl 519 på Lien. Inngjerding av vannkilde

Sak 11. Søknad om utviding av sankekve ved Stryta

Sak 12. Støl 479 på S. Trollåsen. Frilegging.

Sak 13. Årsmelding 2013

Sak 14. Søknad om treningsfelt

Sak 15 Inngjerda utmarksbeite ved Framstadstølen

Sak 16. Overføring av tilleggsjorde i Venelia

Sak 17. Melby gnr 46-1. Vurdering av allmenningsretten

Sak 18. Disponering av overskudd i fjellkassa

Sak 19. Beiteavtale 2004-2014 med Vågå Tamrein AS

Sak 20. Tansberg Vel. Tilskudd til oppsetting av gapahuk.

Sak 21. Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk

Sak 22. Melby 46/1. Bortfall av allmenningsrett. Konsekvenser for stølen

Sak 23. Søknad om sankekve i Trollåslia

Sak 24. Sverre Skaret. Søknad om tilleggsjord på Sørre Trollåsen

Sak 25. Jon Mørstad Flotve. Søknad om utvising av beite

Sak 26. Endring av lov om motorisert ferdsel i utmark - Høring

Sak 27. Felles jaktdag for småviltjakt 4. oktober. Disp fra egne jaktregler

Sak 28. Elgjakt. Behandling av søknader om dispensasjon fra best. om ettersøkshund

Sak 29. Deling av Robøle gnr 29/1. Vurdering av allmenningsretten

Sak 30. Utvist beiteareal på Rognsfeten til Rogne Søndre 44/1. Oppsigelse av utvisning

Sak 31. Vågå Tamrein AS. Leieavtale for reinbeite 2014-2024

Sak 32. Priser fiskekort 2015

Sak 33. Priser småviltjaktkort 2015

Sak 34. Priser elgjakt 2015

Sak 35. Redigering av fiskeregler. Høringsutkast

ALLE MØTEBØKENE for 2014 finner du her:

Sak 1-6 Sak 7-13 Sak 14-16 Sak 17-20 Sak 21-28 Sak 29-31 Sak 32-35


2013

Sak 01. Møteplan 2013

Sak 02. Oppnevning av medlemmer til faglig rådgivende utvalg, Langsua NP

Sak 03. Godkjenning av regnskap 2012

Sak 04. Budsjett 2013

Sak 05. Tilleggsjord 53-1-457 i Venelia. Frilegging jf fjelloven § 22

Sak 06. Årsmelding 2012

Sak 07. Støl 53-1-582 i Nørre Skreddalen. Søknad om bruksendring

Sak 08. Endring av genrelle regler mm for elgjakt

Sak 09. Behandlingsgebyr for jaktkortsalg

Sak 10. Erverv av grunn til vårskiparkering på Valdresflya

Sak 11. Frilagt støl på Lien. Søknad om å bygge uthus.

Sak 12. Områdetiltak på Lien

Sak 13. Søknad om tilskudd. Yddin og Javnlia løypelag

Sak 14. Søknad om tilskudd til vann på Melbystølen, melby sameige

Sak 15. Søknad om tilskudd-Kvitfetvegen

Sak 16. Søknad om tilskudd - Engen - Heimre Kjølastølen

Sak 17. Støl 53-1-582 i Nørre Skreddalen. Klage på frilegging.

Sak 18. Molor gnr. 36-10. Vurdering av allmenningsretten etter jorddeling.

Sak 19. Forslag til endring i § 9 i seterforskriften. Høring

Sak 20. Taksering av lirypebestanden. Regulering av jakttrykk.

Sak 21. Molor gnr. 36-10. Bortfall av allmenningsrett. Konsekvens for støl

Sak 22. Støl 552 til Sunnvoll gnr 25-12. Søknad om bygging i Vesleskag

Sak 23. Støl til Fredstad i Vassklepp. Søknad om utvidelse og innkjøring

Sak 24. Tjenestesalg Langsua nasjonalpark.

Sak 25. Vedlikeholdsavtale om merka tursti til Fisketjednnuten

Sak 26. Økonomisk støtte til Øystre Slidre sau- og geitalslag

Sak 27. Endring av priser på fiskekort

Sak 28. Endring av priser på jaktkort småvilt

Sak 29. Endring av priser elgjakt

ALLE MØTEBØKENE for 2013 finner du her:

Sak 1-4 Sak 5-6 Sak 7-12 Sak 13-16 Sak 17-20 Sak 21-26 Sak 27-30

2012

Sak 01. Møteplan 2012

Sak 02. Priser elgjakt

Sak 03. FOSA. Utsettelse nedbetaling av lån

Sak 04. Melby gbnr 46/1. Søknad om å opprette fritidsfeste på stølen.

Sak 05. Sti- og løypeplan i Øystre Slidre. Høring.

Sak 06. Søknad om speiderleir på Kvitfeten

Sak 07. Vedutvisning. Avtale mellom fjellstyret og Statskog om tjenestekjøp

Sak 08. Budsjett 2012

Sak 09. Regnskap 2011

Sak 10. Støl til Nordstad 26/16 i Vesleskag. Søknad om fullrestaurering av løe

Sak 11. Støl til Lien Søndre i Vassklepp. Søknad om å opparbeide vei/sti på stølsjorde

Sak 12. Frilagt støl til Steinsrud 42/6 i Olægeret. Søknad om fritidsfeste

Sak 13. Godkjenning av årsmelding 2011

Sak 14. Søknad om oppsetting av stølsbebyggelse på nyutvist støl til Valstad 44/8

Sak 15. Støl 53/1/595 på Mørstadstølen. Søknad om å rive gammelt, og bygge nytt sel

Sak 16. Støl 53/1/395 i Fullsennlie. Søknad om tilbygg på sel

Sak 17. Feste 53/1/214 på Tansberg. Søknad om oppsetting av gjerde

Sak 18. Feste 53/1/65 på Lie. Søknad om opprustning av veg fram til hytte.

Sak 19. Søknad om tilskudd til veg i Fullsennlie

Sak 20. Søknad om tilskudd til Strypevegen

Sak 21. Søknad om tilskudd til veg i Fullsennlie

Sak 22. Søknad om tilskudd. Beitostølen løypeforening

Sak 23. Søknad om tilskudd til bygging på støl til Beito 3/1 på Sanddalen

Sak 24. Utvising av beiteareal i Vassklepp

Sak 25. Vedrørende søknad om tilskudd til Bøllhaugbua.

Sak 26. Støl 503 på Lien, til Tunberg 46/45, Kjell Ove Tvenge. Søknad om flytting av fjøs

Sak 27. Statens vegvesen. Anlegg av parkeringsskulder på Valdresflye. Søknad om dispensasjon

Sak 28. Støl 626 på Lykkjestølen. Søknad om tilskudd til å forbedre vannforsyningen på stølen.

Sak 29. Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk.

Sak 30. Felles brønn på Lien. Søknad om tilskudd

Sak 31. Deling av Melby 46-1. Vurdering av allmenningsretten

Sak 32. Feste 53-1-334 på Tansberg. Søknad om anlegg av vei

Sak 33. Søknad om etablering av gapahuk på Tansberg

Sak 34. Statens vegvesen. Anlegg av parkeringsskulder. Høring vedrørende endring.

Sak 35. Endring priser fiskekort 2013

Sak 36. Endring priser jaktkort 2013

ALLE MØTEBØKENE for 2012 finner du her:

Sak 1 Sak 2-9 Sak 10-13 Sak 14-18 Sak 19-25 Sak 26-30 Sak 31-33 Sak 34-36


2011

Sak 01. Priser på fiskekort.

Sak 02. Priser på småviltjaktkort.

Sak 03. Utvising av beite på Rognsfeten. Klage på fjellstyrets vedtak i sak 41/2010.

Sak 04. Frilagt støl til Lid 17/15. på Skindro, Kirsten Berthelsen. Vedr. ikke omsøkte byggearbeider.

Sak 05. Fram Reinlag. Leieavtale for reinbeite 2010-2020.

Sak 06. Godkjenning av regnskap 2010

Sak 07. Budsjett for Fjellkassa 2011

Sak 08. Støl 480 til Prestrud 43/1 på Sørre Trollåsen. Søknad om riving og nybygg av sel.

Sak 09. Utvising av frilagt stølsjorde på Rognsfeten som beite. Klage på fjellstyrevedtak.

Sak 10. Støl 430 til Granli 39/14 i Flakstad. Frilegging av stølen etter § 22 i Fjelloven.

Sak 11. Søknad fra Morten Steinsrud om å få utvist støl i statsallmenningen til Valstad 44/8.

Sak 12. Søknad fra Volbu sameige om tilskudd til anlegg av veg fra Skaterudstølen og ned til Yddin.

Sak 13. Ø.S. driftsplanområde for elg. Forslag til ny drifts- og bestandsplan for elg.

Sak 14. Forslag til samarbeid om tilrettelegging for jakt på smårovvilt i hele Øystre Slidre.

Sak 15. Årsmelding 2010

Sak 16. Haldorbu fellesdrift. Søknad om påbygg til Saltbu på Kvitfeten.

Sak 17. Utvising av beiteareal til Rogne Søndre 44/1 og Smedsrud 51/3 på Rognsfeten.

Sak 18. Endringer av dokumenter med bestemmelser som regulerer utøvelse av elgjakt.

Sak 19. Gudbrandsdal fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 3. og 4. sept.

Sak 20. Støl 618 til Beito 3/1 på Sanddalen. Søknad om tilbygg på fjøs og liten arealutvidelse.

Sak 21. Støl til Bråten 48/4 på Tansberg. Ove Bolstadbråten. Søknad om tilbygg på fjøs.

Sak 22. Søknad om tilskudd til opprustning av Hødnstølvegen.

Sak 23. Stølsvegen Moane-Fullsenn. Søknad om tilskudd.

Sak 24. Stølsvegen Bergo-Rabalen. Søknad om tilskudd.

Sak 25. Vinstervegen. Søknad om tilskudd til bru.

Sak 26. Søknad om flytting av vei til hyttefeste 53/1/288 på Lien.

Sak 27. Støl 480 til Prestrud 43-1 på S. Trollåsen. Søknad om riving og gjenoppbygging av selet.

Sak 28. Støl 402 til Nereng 51-6 på Skåltjednstølen. Søknad om oppsetting av leskur og tilbygg fjøs.

Sak 29. Kart over utvist areal.

Sak 29. Utvising av beite på Lien til Bakken 47/18 og 31. Audun trandokken.

Sak 30. Søknad om tilskudd til stølsvegen i Fullsennlie.

Sak 31. Godkjenning av oppsetting og plassering av tilsynsbu til Bakken Nordre 45/10.

Sak 31. Kart med plassering.

Sak 32. Godkjenning av tilbygg på sel på støl til Skogstad 39/7 på Etnestølen.

Sak 33. Taksering av lirype 2011. Regulering av jakttrykk.

Sak 34. Felles jaktdag for jegere under 20 år og førstegangsjegere 8. og 9. oktober.

Sak 35. Ny forskrift om jakt- og fangsttider m.m. Høring.

Sak 36. Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Høring.

Sak 37. Revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt. Høring.

Sak 38. NJFF Oppland. Søknad om tillatelse til jaktcamp/opplæringsjakt. Tema rypejakt.

Sak 39. Øystre Slidre fjellkasse. Plassering av økonomiske midler.

ALLE SAKER FINNER DU FORTLØPENDE HER: Del 1 - Del 2 - Del 3

2010

Sak 01. Møteplan 2010

Sak 02. Støl 387 til Rogne Søndre 44-1 på Rognsfeten. Frilegging.

Sak 03. Støl 499, til Havreberg 48/2 ved Blilien. Frilegging.

Sak 04. Reguleringsplan for Huldrestølen på Sørre Trollåsen. Offentlig ettersyn.

Sak 05. Budsjett for Fjellkassa 2010.

Sak 06. Regnskap 2009

Sak 07. Støl 599 til Nordtorpbergene 20/12. Søknad om tilbygg på sel.

Sak 08. Støl 587 til Lid 17/15. Avklaring av status for stølen.

Sak 09. Feste 53-1-60 ved Lykkjestølen. Søknad om å flytte hytte og bygge anneks.

Sak 10. Tilskudd til bygging av ny Bøllhaugbu.

Sak 11. Vinsteren Jaktfelt. Dispensasjon fra fjellstyrets krav om ettersøkshund i eget jaktlag.

Sak 12. Delegering av fullmakt fra fjellstyret til daglig leder.

Sak 13. Grustak ved Kjølaåne. Videreføring av avtale.

Sak 14. Godkjenning av årsmelding 2009.

Sak 15. Støl 541 til Framstad 25/23 på Bergastølen. Søknad om inngjerding av utmarksbeite.

Sak 16. Frilagt støl 587 til Lid 17/15 på Skindro. Søknad om riving og oppføring av nytt sel.

Sak 17. Frilagt støl 619 til Eker 8/1 på Sanddalen. Ny behandling av tilbygg på sel.

Sak 18. Støl 626 til Myrlund 1/8 på Lykkjestølen. Søknad om å bygge på fjøset.

Sak 19. Fjellovens bestemmelser om frifall av støler. Oppfølging av støler om ikke har vært i bruk.

Sak 20. Støl 599 til Nordtorpbergene 20/12 ved Urek. Klage fra Statskog. Ny søknad om påbygg.

Sak 21. Vinstervegen. Søknad om tilskudd til å bygge ny bru ved Skindro.

Sak 22. Yddelia Beitelag. Søknad om tilskudd til sikring av vannkilde.

Sak 23. Jotunheimvegen. Søknad om tilskudd til bomanlegg.

Sak 24. Støl 618 til Beito 3/1 på Sanddalen. Søknad om tilskudd til vannforsyning.

Sak 25. Haldorbu fellesdrift. Søknad om ekstra tilskudd jf. tidligere gjennomført arbeid.

Sak 26. Stiplan for Øystre Slidre kommune. Høring.

Sak 27. Kart

Sak 27. Støl 0544-53-1-541 til Framstad 25/23 på Bergastølen. Søknad om inngjerding av utmarksbeite.

Sak 28. Støl 53/1/519 på Lien. Søknad om å rive det gamle selet og bygge nytt sel.

Sak 29. Utlysing av tidligere stølsjorde til Bolleng 48/26 som beite.

Sak 30. Øystre Slidre historielag. Søknad om støtte til album 1860-1960.

Sak 31. Feste 0544/53/1/100. Søknad om veg til hytte i Synhauglia.

Sak 32. Feste 0544/53/1/10. Søknad om anlegg av hjulspor til hytte ved Perslettstølen.

Sak 33. Feste 0544/53/1/208. Søknad om endring av gjerde rundt hytte på Tansberg.

Sak 34. NJFF Oppland. Søknad om friluftscamp (opplæringsjakt) for ungdom med rypejakt som tema.

Sak 35. Støl til Liahaugen 4/2 i Vassklepp. Søknad om tilskudd til vannforsyning på stølen.

Sak 36. Endring av generelle bestemmelser for elgjakt i statsallmenning.

Sak 37. Utlysingsing av frilagt stølsjorde på Lislebufeten, som beite. Vedtak om utvising.

Sak 38. Høsttaksering av lirype 2010. Regulering av jakttrykk.

Sak 39. Reguleringsplan for Huldrestølen. Fjellstyret klager på kommunens vedtak.

Sak 40. Utvising av beite på Sørre Trollåsen til Randi Rogne og Eirik Kolbjørnshus.

Sak 41. Utvising av beite på Rognsfeten til Svein oddvar Moen.

Sak 42. Søknad om vei fram til feste 104 og 151 i Synahuglia. Uttale fra fjellstyret.

Sak 43. Feste 53/1/27, Kjølabu. Søknad om omdisponering fra næringsbygg til fritidsfeste.

Sak 44. Feste 53/1/27 Kjølabu. Søknad om omdisponering fra næring til fritidsfeste.

Sak 45. Revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Høring.

Sak 46. Møteplan 2011

Sak 47. Fram Reinlag. Forslag til leieavtale for reinbeite 2010-2020.

ALLE SAKER FINNER DU FORTLØPENDE HER: Del 1 - Del 2


2009

Sak 01 Møteplan 2009

Sak 02 Priser på fiskekort 2009/2010 og priser på kart.

Sak 03 Priser på småviltjaktkort 2008/2009.

Sak 04 Støl 53/1/708, til Nøbben gnr. 7 bnr. 11 på Vassklepp. Frilegging jfr. bestemmelser i fjelloven.

Sak 05 Søknad om leie av terreng til Jotunheimtreffet 2009.

Sak 06 Støl 53/1/561 til Nordstad 26/16 i Vesleskag. Søknad om oppføring av tilbygg til sel.

Sak 07 Frilagt støl til Molor 36/10 feste 0544/53/1/461 på Nørre Trollåsen.

Sak 08 Bioforsk Øst, Løken. Søknad om økonomisk støtte til rapporten ”Vilkår og tiltak for og opprett.

Sak 09 Budsjett for Fjellkassa 2009.

Sak 10 Regnskap 2008

Sak 11 Støl 53/1/508, til Bolleng gnr. 48 bnr. 26 på Lislebufeten.

Sak 12 Støl 53/1/598, til Mørstad gnr. 12 bnr. 2. Marit Asbjørg Mørstad. Frilegging jfr. bestemmelser.

Sak 13 Skaget Bitihorn sankelag. Søknad om å tilrettelegge med lasteplass ved sankekvea.

Sak 14 ”Geitedagane 2009”, på Beitostølen 21. – 23. August 2009. Søknad om økonomisk støtte.

Sak 15 Støl 53/1/581, til Skøren gnr. 20 bnr. 5 i Nørre Skreddalen. Søknad om riving og gjenreising av nytt sel.

Sak 16 Bøllhaug Feleger. Endret søknad om ny Bøllhaugbu.

Sak 17 Naust 53/1/423. Søknad om riving og gjenoppføring av naust ved Finnefjorden.

Sak 18 Årsmelding 2008

Sak 19 Regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll.

Sak 20 Skaget Bitihorn Sankelag. Søknad om utbygging av sorteringsanlegg i Vesleskag.

Sak 21 Naust 53/1/643. Avgiftsfritt feste på naust ved Tansbergfjorden. Søknad om riving og nybygg.

Sak 22 Hyttefeste 53/1/251, Arnulf Mork på Tansberg. Søknad om utvidelse av inngjerding.

Sak 23 Feste 53/1/181. Søknad om restaurering av jakt og fiskebu ved Vinstre. Jostein Lindstad.

Sak 24 Frilagt støl til Molor 36/10 feste 0544/53/1/461 på Nørre Trollåsen.

Sak 25 Støl 53/1/557 til Vårum 26/1 i Vesleskag, Gudmund Aastveit. Søknad om påbygging av sel.

Sak 26 Søknad om tilskudd.

Sak 27 Søknad om tilskudd. Stølsvegen Ås-Etnelien.

Sak 28 Søknad om tilskudd. Skaget – Bitihorn sankelag.

Sak 29 Søknad om tilskudd. Haldorbu fellesdrift.

Sak 30 Støl 53/1/708, til Nøbben 7/11 på Vassklepp. Frilegging jfr. bestemmelser i fjelloven.

Sak 31 Støl 53/1/581 til Skøren 20/5 i Nørre Skreddalen. Frilegging jfr. bestemmelser i fjelloven.

Sak 32 Støl 53/1/565 til Bråten 30/3 i Vesleskag. Frilegging jfr. bestemmelser i fjellovens § 22.

Sak 33 Støl 53/1/519 til Bråten 46/9 på Lien. Arne Johs. Trandokken. Søknad om utvising av beite.

Sak 34 Støl til Løken gnr. 34 bnr. 1 på Bergset. Søknad om liten utvidelse av stølsvollen.

Sak 35 Haugseter Fjellstue. Søknad om stikking av løype frå Haugseter til Valdresflya Vandrerhjem.

Sak 36 Haugseter Fjellstue. Søknad om bruk av større båtmotor på Vinstre.

Sak 37 Bygdinprøva 2009. Leie av terreng.

Sak 38 Gudbrandsdal fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 5. og 6. sept. 2009.

Sak 39 Rett til å nekte kjøring over egen grunn. Endring av Motorferdselsloven. Uttalelse til NFS.

Sak 40 Støl 53/1/557 til Vårum 26/1 i Vesleskag, Gudmund Aastveit. Søknad om påbygging av sel.

Sak 42 Reguleringsplan for nye Valdresflya Vandrerhjem. Offentlig ettersyn.

Sak 43 Utbedring av fire eksisterende parkeringsplasser/rasteplasser på Valdresflya.

Sak 44 Støl 53/1/415 til Dalen 51/13 på Olægeret. Søknad om nytt uthus.

Sak 45 Støl 53/1/519 til Bråten 46/9 på Lien. Arne Johs. Trandokken. Søknad om beiteareal.

Sak 46 Haldorbu fellesdrift. Søknad om tilskudd til vegen Etnestølen Kvitfeten.

Sak 47 Støl 53/1/581, til Skøren gnr. 20 bnr. 5 i Nørre Skreddalen. Søknad om riving og gjenreising.

Sak 48 Støl 53/1/507 til Klevebråten 45/20 på Lien. Søknad om liten utvidelse av stølsvollen.

Sak 49 Høsttaksering lirype 2009.

Sak 50 NJFF Oppland. Søknad om friluftscamp for ungdom, med rypejakt som tema.

Sak 51 Skaget Bitihorn sankelag. Søknad om utbygging av sorteringsanlegg i Vesleskag. Off. ettersyn.

Sak 52 Støl 53/1/516 til Bråten 46/2 på Lien. Søknad om å rive skåle og flytte fjøset.

Sak 53 Naust 53/1/646 ved Tansbergfjorden. Torleiv S. Hovi. Søknad om restaurering.

Sak 54 Feste 53/1/60 ved Lykkjestølen, Svein Nordaas. Søknad om riving og oppføring av ny hytte.

Sak 55 NESK. Søknad om terreng til kurs i vintertrening av fuglehunder, og disp. fra hundeloven.

Sak 56 Søknad om tilskudd til grusing av vegen Etnestølen-Kvitfeten.

Sak 57 Støl 53/1/461 på Nørre Trollåsen . Spørsmål om Molor 36/10 har allmenningsrett.

Sak 58 Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark m.m. Høringsuttalelse.

ALLE SAKER FINNER DU FORTLØPENDE HER: Del 1 - Del 2 - Del 3

2008

Sak 01 Støl til Eker 8/1 på Sanddalen, lagt i det fri med erklæring. Feste 619, Torstein Eker. Søknad.

Sak 02 Støl til Løvstad 43/14. Feste 53/1/488, Kjell Ivar Rogne på Sørre Trollåsen. Søknad om oppsett.

Sak 03 Haugseter Fjellstue. Søknad om salg av jaktkort med hund.

Sak 04 Haugseter Fjellstue. Søknad om stikking av skiløype mellom Valdresflya vandrerhjem og Haugsete.

Sak 05 Søknad om leie av terreng til Jotunheimtreffet 20 .

Sak 06 Nyutvisning av tilleggsjord/kulturbeite på tidligere stølsvoll til Rolandsmarken.

Sak 07 Priser på småviltjaktkort. Endring jfr. Nye jaktregler.

Sak 08 Møteplan

Sak 09 Søknad om å få arrangere speiderleir på Kvitfeten i statsallmenningen, 4.-10. august 20 .

Sak 10 Bøllhaug Feleger. Søknad om bygging av ny Bøllhaugbu, gnr. 53 fnr. 185.

Sak 11 NJFF Oppland. Søknad om friluftskamp (opplæringsjakt) for ungdom med rypejakt som tema.

Sak 12 Budsjett 20 .

Sak 13 Regnskap 2007.

Sak 14 Støl til Eker 8/1 på Sanddalen, lagt i det fri med erklæring. Feste 619, Torstein Eker. Søknad.

Sak 15 Forslag til justering av løypenett i forhold til høringsutkast for kommunenes løypeplan.

Sak 16 Søknad om bygging av nytt naust på feste 640 ved Vinstre.

Sak 17 Gnr. 53 bnr. 1 feste nr. 23, Søknad om bygging av vei til fritidsfeste med Vinstre.

Sak 18 Øystre Slidre driftsplanområde for elg. Forslag til drifts- og bestandsplan for perioden 20 -2010.

Sak 19 Årsmelding 2007

Sak 20 Fellesbeite på Etnestølen. Fjellstyrevedtak sak 21/1988 med hjemmel § 16 i fjelloven, feste 53.

Sak 21 Gnr. 53/1, Bnr. 1, Fnr. 650. Avgiftsfritt feste- naust ved Stryta. Skøren Gnr. 20, Bnr. 5.

Sak 22 Støl 53/1/504 på Lien, Astrid og Knut Sebuøygard. Søknad om riving av eksisterende fjøs.

Sak 23 Stølsvegen Ås-Etnelien. Søknad om tilskudd til bomanlegg.

Sak 24 Stølsvegen Bergo-Raballen. Søknad om tilskudd til opprustning.

Sak 25 Søknad om tilskudd til bygging av ny Bøllhaugbu Gnr. 53 Bnr. 1 Fnr. 185.

Sak 26 Støl Gnr. 53, Bnr. 1, fnr. 513. på Lien, Kjetil Hovi. Søknad om støtte til vannrenseanlegg.

Sak 27 Støl på Heimre Kjølastølen, Guri og Gjermund Skrindsrud. Søknad om infrastruktur: Strømtilførsel, Vasstilførsel, nytt vakumrørsystem.

Sak 28 Valdres forsøksring. Søknad om støtte til Valdres landbruksnytt.

Sak 30 Søknad om utvidet bebyggelse på avgiftsfritt feste 53/1/364 ved Sandvatnet. Terje Rogne.

Sak 31 Støl 53/1/626 på Lykkjestølen, Nils Skrebergene. Søknad om tilbygg for aggregat m.m.

Sak 32 Støl til Berg gnr. 9 bnr. 1. Feste 53/1/590 på Bergastølen, Kjell Jørgen Grythe.

Sak 33 Støl til Mørstad gnr. 12 bnr. 1. Feste 53/1/583 i Sørre Skreddalen, Nils Harald Mørstad.

Sak 34 Støl 53/1/609, ved Røynestølen, Torstein Melby. Søknad om oppføring av kokehus etter brann.

Sak 35 Bygdinprøva 20 . Leie av terreng.

Sak 36 Hyttefeste 53/1/43 ved Bergastølen, Lillian Kristin Grønolen. Søknad om å lage vei inn til hytta.

Sak 37 Gnr. 53 bnr. 1 feste nr. 23, Søknad om bygging av vei til fritidsfeste med Vinstre.

Sak 38 Ekspropriasjonsskjønn av 19.10.1950, takst nr. 27. Krav om ny tomt til bu på Okshovdholmen.

Sak 39 Støl til Idstad 32/1 feste 437 på Berset, Torleiv Idstad. Søknad om oppsetting av gapahuk.

Sak 41 Trollåslia elgjaktfelt. Vedrørende krav til ettersøkshund i eget jaktlag. Søknad om dispensasjon.

Sak 42 Flakstad elgjaktfelt. Vedrørende krav til ettersøkshund i eget jaktlag.

Sak 43 Bygdinprøva 20 . Registrering av terrengene før jaktprøven.

Sak 44 Landbruksplan for Øystre Slidre 20 - 2012.

Sak 45 Vinsteren elgjaktfelt. Vedrørende krav til ettersøkshund i eget jaktlag.

Sak 46 Høsttaksering av lirype 20 .

Sak 47 Lirype- og fjellrypebestanden. Innføring av tiltak for å redusere avskyting.

Sak 48 Frilagt støl til Molor 36/10 feste 0544/53/1/461 på Nørre Trollåsen.

Sak 49 Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Høring på endringer.

Sak 50 Reguleringsplan for Strypadn massetak. Utlegging til offentlig ettersyn.

Sak 51 Støl 53/1/481 til Prestrud 43/2 på Sørre Trollåsen, Ola Birger Rogne.

Sak 52 Støl 53/1/519 på Lien, Arne Johs. Trandokken. Søknad om å fjerne et kokehus/uthus.

Sak 53 Støl 53/1/519 på Lien, Arne Johs. Trandokken. Søknad om ca 30 da areal til inngjerding av beite.

Sak 54 Hyttefeste 53/1/55 på Sørre Trollåsen, Liv Stenersen. Søknad om utvidelse av inngjerding.

Sak 55 Haugseter Fjellstue. Søknad om hundetrening for fuglehund.

Sak 56 Økonomisk støtte til leteaksjon etter savnet person i området Svarthamar i Skrautvål sameige.

Sak 57 Søknad fra Kirkelig fellesråd i Øystre Slidre om askeplass på Valdresflya.

Sak 58 Norsk Engelsksetterklubb. Søknad om terreng for å arrangere kurs for jakt med fuglehunder.

ALLE SAKER FINNER DU FORTLØPENDE HER: Del 1 - Del 2 - Del 3


2007

Sak 01 Hedmark og Oppland fuglehundklubb. Søknad om terreng for nybegynnerkurs 21.- 23. august 2007.

Sak 02 Møteplan 2007

Sak 03 Forslag til revidert avtale om reinbeite med Vågå Tamreinlag A/L.

Sak 04 Budsjett for 2007

Sak 05 Regnskap 2006

Sak 06 Søknad om område for oppbevaring/sankekve til sau ved Sørre Trollåsen.

Sak 07 Øystre Slidre statsallmenning. Støl 53/1/535 til Hagen 27/2 på Bergastølen, Kristen Johan Wårum

Sak 08 Søknad om nye skiløyper på Valdresflya.

Sak 09 Årsmelding 2006

Sak 10 Merverdigavgift på elgjakt. Fritak for fjellstyrene. Nytt vedtak om priser.

Sak 11 Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning.

Sak 12 Kommunal forskrift om hundehald i Øystre Slidre. Høring.

Sak 13 Søknad om tilskudd til to automatiske bomanlegg på Jotunheimvegen.

Sak 14 Søknad om tilskudd til opprusting av skytebanen.

Sak 15 Driftsplan og jaktregler for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning. Utsending på høring.

Sak 16 Oppstart av beitedrift med storfe Heimdalen. Søknad om støtte til gjerde.

Sak 17 May og Erik Heggom. Søknad om støtte til aggregat på stølen.

Sak 18 Hødnstølvegen. Søknad om støtte til grusing.

Sak 19 Beito Skyttarlag. Søknad om støtte til innendørs skytterbane.

Sak 20 Feste 53/1/119, Odd Midseim. Søknad om samtykke til bygging av hytteveg i Synhauglia.

Sak 21 Frilagt støl til Molor 36/10 på Nørre Trollåsen, Eli A. Østengen.

Sak 22 Støl til Melum 15/12 ved Røynestølen, GAB nr. 0544/53/1/609. Torstein Melby. Søknad om å rive del av sel og bygge nytt.

Sak 23 Friluftscamp for ungdom med rypejakt som tema.

Sak 24 Gudbrandsdal fuglehundklubb. Søknad om leie av jaktprøveterreng 8. og 9. sept. 2007.

Sak 25 Feste 53/1/202 på Kvitfeten. Søknad om oppsetting av gjerde.

Sak 26 Søknad om område for oppbevaring/sankekve til sau ved Sørre Trollåsen.

Sak 27 Støl til Nordtorp 20/3. Feste 53/1/580 i Sørre Skreddalen. Søknad om oppsetting av leskur.

Sak 28 Støl til Løvstad 43/14. Feste 53/1/488 på Sørre Trollåsen. Søknad om oppsetting av nytt sel.

Sak 29 Naust ved Vinstre, feste 662, Ragnhild Haug. Søknad om tillatelse til riving og gjenoppbygging.

Sak 30 Revisjon av tellende areal for elg. Høring.

Sak 31 Driftsplan for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning. Behandling etter ettersyn og høring.

Sak 32 Taksering av lirypebestanden, fastsetting av jaktregler.

Sak 33 Landbruksplan i Øystre Slidre kommune. Fjellstyrets deltagelse i prosjektgruppe.

Sak 34 Støl til Sagahaugen 18/6. Støl 53/1/606 ved Vinstre, Nils Oddvar Sagahaugen.

Sak 35 Støl til Steinsrud 42/6, feste 53/1/425 på Olægeret, Ottar Steinsrud. Søknad om feste til tomt.

Sak 36 Ekspropriasjonsskjønn av 19.10.1950, takst nr. 27. Krav om ny tomt til bu på Okshovdholmen.

Sak 37 Søknad om tynningshogst og beitelandskapspleie på Lien.

Sak 38 Skaget-Bitihorn sankarlag. Vedrørende ledegjerder ved sankekveer i Skreddalen og ved Kjølastøl.

Sak 39 Øystre Slidre statsallmenning. Nettverk Valdresflye. Planlagte turstier fra medlemsbedriftene.

Sak 40 Forslag til nye jaktregler for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen.

Sak 41 Støl til Ødegården 51/7. Feste 53/1/401 på Skåltjednstølen. Søknad om plassering av brakke.

Sak 42 Valdresflye Vandrerhjem. Varsel om oppstart av reguleringsplan.

Sak 43 Øystre Slidre statsallmenning. Støl 53/1/379 til Moe 44/35 på Etnelie, Einar Moe, Rogne.

Sak 44 Innkjøp av ny snøscooter.

Sak 45 Fram Reinlag. Forlengelse av beiteavtale 2002-2007.

Sak 46 Nye jaktregler for småviltjakt i Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen.

Sak 47 Nina E. Thon. Søknad om omsorgspermisjon uten lønn.

ALLE SAKER FINNER DU FORTLØPENDE HER: Del 1 - Del 2