VEDHOGST I STATSALLMENNINGEN

vedstabel.jpg

Trenger du ved til hytta, eller ønsker du å hogge trær for å få mer sol eller bedre utsikten? Det er fullt mulig, men det må foregå i henhold til retningslinjer og hensyn til hyttenaboer og andre brukere av området. Øystre Slidre fjellstyre utfører det praktiske ifm vedutvisningen på vegne av Statskog SF. Søknad om hogst/felling av tre sendes på epost: oystre.slidre@fjellstyrene.no evt. vanlig post. Skriv om hvor du ønsker å hogge slik at vi kan vise/blinke ut et område for hogst eller hvilke tre som kan tas ut ved hytta. Send med ett kart hvis det er enkelttrær eller ett bestemt område du ønsker å hogge. Dette kan gjerne skje gjennom hyttevelforeningen slik at det blir en felles utvisning/trefordeling i området. Mengde uttak må meldes til fjellstyret innen 1. november. Det blir gitt årlige tillatelser.

Faktura på kr. 50,- pr. kubikk blir utsendt fra Statskog SF på slutten av året.

Søknader behandles fortløpende, men det må regnes med en viss behandlingstid.