Sep
3
7:00 PM19:00
Feb
12
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 12. februar

View Event →
Oct
29
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 29. oktober

Sak 25 Feste 53/1/619. Deling av eiendommen Ekerbakke 8/1. Vurdering av allmenningsretten jf § 2 i Fjelloven

Sak 26 Klage på vedtak i sak 19/2018. Støl 53/1/466 til Skattebo 39/1. Søknad om å utvide stølsareal, samt noe graving.

Sak 27 Søknad om permanent ledegjerde ved innkjøring til Kristensonlægeret.

Sak 28 Støl 53/1/585 på Skindro. Søknad om oppsetting av bygg til turistformål.

Sak 29 Feste 53/1/374 på Tansberg. Søknad om oppsetting av uthus

Alle sakene finner du her

View Event →
Sep
3
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 3. sept

Sak 19 Støl 53/1/466. Søknad om utvidelse av gjerde.

Sak 20 Taksering av lirype. Regulering av jakttrykk

Sak 21 Søknad om permanent ledegjerde ved innkjøring til Kristensonlægeret

Sak 22 Inngjerding av fritidsfeste 53/1/63 på stølsvoll 53/1/446

Sak 23 Fritidsfeste 53/1/332 i Blilie. Søknad om gjerde

Sak 24 Uttale om utslippssøknad Flye 1389

Last ned saker

Last ned referatsaker 

 

 

 

View Event →
Jun
25
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte

Sak 13 Bygdinprøva 2018 leie av terreng

Sak 14 53/1/496 til Olberg 48/5. Søknad om kjørevei inn til selet

Sak 15 støl 53/1/466 til skattebo 39/1. Søknad om å utvide gjerde

Sak 16 Feste 53/1/366 ved Sandvatnet. Søknad om oppsetting av gjerde

Sak 17 Forslag om endring av skiløype

Sak 18 Frilagt støl 53/1/596 Perslettstølen. Riving av sel og nybygg. Uttale.

Last ned saker

Last ned referatsaker

View Event →