Småviltjakt

dod-rype.jpg

Jaktkort i Øystre Slidre statsallmenning ble lagt ut for salg på www.inatur.no for følgende jegergrupper:

  • Utenbygdsboende småviltjakt med fuglehund

  • Utenbygdsboende småviltjakt uten hund

  • Innenbygdsboende kan også løse jaktkort på Inatur, men også i butikk som før.

  • Utenbygdsboende harejegere med hund kan søke jaktkort som før på våre nettsider. Søknadsfrist 1. april.

Info om forskjellige korttyper osv. er lagt ut på www.inatur.no. Jaktkortsalget til utenbygdsboende startet mandag 4. april kl. 09.00. Det ble lagt inn et begrenset antall kort.

Taksering ble foretatt som vanlig i august. Etter dette, ble det vurdert at det skulle selges 30 ekstra kort. Dette ble offentliggjort på våre nettsider og kortsalget foregikk gjennom www.inatur.no. Det er ikke flere jaktkort til salgs nå for utenbygdsboende.

Generelt

NB! For å få kjøpt jaktkort må jegeravgiften din være registrert som betalt i Jegerregisteret. Hvis du betaler gjennom https://w2.brreg.no/jegerregisteret/betaling/  blir den registrert med en gang. Betaler du via nettbank eller andre betalingsløsninger må du påregne minimum 5 dager før den blir registrert i jegerregisteret.

Følg med på våre nettsider og på Facebook for oppdatert informasjon.

Jaktkortsalg til innenbygdsboende legges ut på www.inatur.no , men først etter at taksering er vurdert august/september. For å løse jaktkort som innenbygdsboende må du være fast bosatt i Øystre Slidre kommune og innmeldt i folkeregisteret der. For innenbygds jegere legger vi også ut jaktkort i butikker som vanlig, i en overgangsperiode.

Generell info til utenbygdsboende jegere:
Fjellstyret har inndelt jakta i tre grupper for utenbygds jegere:
 
Småviltjakt med fuglehund:
Den første måneden fra 15.9. - 15.10. er allmenninga delt inn i 6 perioder. De tre første (i september), fordeles jegerene i jaktfelt. Mens de tre siste periodene i oktober ikke har jaktfeltinndeling. I år med gode bestander kan det bli aktuelt å selge jaktkort også etter 15.10.

Småviltjakt uten hund:
Jakttid 15.9.-23.12. Det blir solgt et begrenset antall jaktkort som nevnt over. Evt. fritt eller begrenset kortsalg fom 16/10 blir vurdert fra år til år.

Harejakt med hund:
Jakttid 1.10.-23.12. Valgfri jaktperiode. Antallsbegrensning i perioden 1.10. - 31.10. Søknadsfrist 1. april. Begrenset kortsalg på harejakt fom 1.11. t.o.m. 23.12. kan kjøpes ved henvendelse til oystre.slidre@fjellstyrene.no 

Jaktkortprisar

Følgjande prisar på jaktkort gjeld for 2018:

Alt salg av jaktkort skjer på inatur.no

Salg av jaktkort skjer både på inatur.no og ved utlegging i forretninger e.l.

Fjellstyret har med heimel i Fjellova fastsett at innanbygdsbuane skal betale halv pris på jaktkort. Dersom kjøp av jaktkort skjer i foretningar e.l.  er prisen den same som for utanbygdsbuande. Ved innlevering av jaktrapport innan 15. januar refunderes halve prisen.

Fjellstyret skriv ut gratis jaktkort til ungdom med alder 14 og 15 år (opplæringsjakt), når jakta utøves i tråd med § 6 i forkrift om jakt og fangst. Ordninga gjeld både innan- og utanbygdsbuende jegere. I periodar  med begrensa salg av jaktkort må det søkast om opplæringskort.

Jakt på smårovvilt

Søknadsskjema for harejakt med hund

Skjemaet må fyllast ut fullstendig. Dersom fleire personar ynskjer å jakte saman, må dei søke som jaktlag. Alle medlemmer i jaktlaget må oppgje fullt namn og adresse. IKKJE SEND MEIR ENN EIN SØKNAD.

Jaktleiar/kontakperson skal førast opp som nr 1

Felt merka med * må fyllast ut.

Jaktleder`s navn *
Jaktleder`s navn
Skriv fullt navn og adresse på alle som skal delta på jakten
Velger du "egendefinert" periode må du fylle ut datoer i tillegg (mellom 1. okt og 23. des)
fra og med:
fra og med:
Måned - Dag - År
til og med:
til og med:
Måned - Dag - År