Back to All Events

Fjellstyremøte 29. oktober

Sak 25 Feste 53/1/619. Deling av eiendommen Ekerbakke 8/1. Vurdering av allmenningsretten jf § 2 i Fjelloven

Sak 26 Klage på vedtak i sak 19/2018. Støl 53/1/466 til Skattebo 39/1. Søknad om å utvide stølsareal, samt noe graving.

Sak 27 Søknad om permanent ledegjerde ved innkjøring til Kristensonlægeret.

Sak 28 Støl 53/1/585 på Skindro. Søknad om oppsetting av bygg til turistformål.

Sak 29 Feste 53/1/374 på Tansberg. Søknad om oppsetting av uthus

Alle sakene finner du her

Earlier Event: September 3
Fjellstyremøte 3. sept
Later Event: December 3
Fjellstyremøte 3. desember