ELGJAKT I ØYSTRE SLIDRE STATSALLMENNING 2019

Dette er siste året i kontraktsperioden så feltene lyses ledig for kun 1 år.

Vinsteren jaktfelt er ett fjellterreng i Langsua nasjonalpark. Jakttid er 25/9 - 31/10 2019. Utenbygdsboende er prioritert i dette jaktfeltet. Se mer info her

Trollåslia jaktfelt består av bjørkelier og blandingsskog. Innenbygdsboende er prioritert i dette jaktfeltet. Som ett prøveprosjekt i år er jakttida inndelt i 2 perioder. Periode 1: 25/9 - 8/10 og periode 2: 9/10 - 31/10. Se mer info her

Søknadsfristen er 2. mai og søknadene inngår i en felles søknadsprosess for all elgjakt på statsallmenningsgrunn.

Nina Thon