TREKNING AV SMÅVILTJAKTKORT 2019

Søknadfristen for å søke småviltjaktkort var 23. april 2019. Trekning er nå foretatt og alle skal ha fått e-post evt. sms med beskjed om de har fått jakt eller ikke.

Vi mottok 1204 søknader innen fristens utløp.

De som ikke fikk tildelt jaktkort i første omgang, står nå på venteliste og vil få beskjed hvis det skulle bli ledige jaktkort.

Nina Thon