SMS info

Fiskekort på SMS:

Fjellstyret har innført bruk av mobiltelefon for løysing av fiskekort:

Send melding om kva slag fiskekort du ynskjer (kode for ulike kort). Du får tilbakemelding til din mobil som fungerar som kvittering for fiskekort.

Slik gjer du det:

1. Send SMS-melding:
2. Du mottek betalingsinformasjon med KID-nummer
3. Ta vare på meldinga for kontroll og betaling.
4. Betal innan 14 dagar for å unngå fakturagebyr
5. Bruk KID-nummer ved betaling og kontroll !

Sending av melding har ordinær sms-takst.

Kode og fiskekortpris:

Familiekort er inkludert ektefelle/sambuar. Barn og ungdom tom 20 år fiskar gratis.
Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for reglar og meir informsjon.

Eksempel på kjøp av døgnkort:

eksempel20sending203.jpg
 

SMS-løysinga for salg av fiskekort er utvikla av SMSpass DA

Det er oppslag om tilbodet på alle tavler i allmenninga, og nokre stader som er naturlege utgangspunkt for fisketurer.