RYPEJAKTA 2018

Taksering av lirypebestanden er gjennomført og analysert av Hønsefuglportalen

I Øystre Slidre statsallmenning og Heimdalen er det beregnet en tetthet med 21 liryper pr km2.. Dette er et gjennomsnittstall som med stor sikkerhet ligger mellom 13,5 og 32,6 liryper pr km2. Årets produksjon er beregnet til 5,2 kylling pr par liryper. Tetthet av voksen lirype viser en oppgang fra 2017.

Årets takseringsresultat er noe bedre enn i 2017 og ligger på et øvre middels nivå mht både tetthet og produksjon i forhold til sammenlignbare takseringer i 10 år. Det er bra fordeling fra sør til nord. Det er i stor grad store og fine kyllinger. Resultatene gir en indikasjon på bestandstetthet og kyllingproduksjon og er et godt hjelpemiddel i forvaltningen.

Fjellstyret har i møte 3. september fastsatt følgende regler for småviltjakta 2018:

Dagskvote:

-15.9 - 31.10: 3 ryper pr jeger pr dag.

-1.11 – 23.12: 2 ryper pr jeger pr dag.

Med "ryper" menes både fjellrype og lirype. Flytting av kvoter mellom jegere og dager er ikke tillatt.

Andre begrensninger:

 Av de resterende ca 100 jaktkort som er holdt igjen i første tildelingsrunde kan det selges

inntil 30 stk. 5-dagers jaktkort til utenbygds jegere med fuglehund, men ikke før 1.

oktober. Utenom disse kortene åpnes det ikke for salg av jaktkort til utenbygds jegere med

eller uten hund, utover det som er forhåndssolgt.

 Snarefangst tillates ikke i noen del av allmenningen.

 Siden det er åpnet for jakt, selges det ingen treningskort før 1. november.

Fjellstyresaken finner du HER

Salg av jaktkort til utenbygdsboende: Det blir lagt ut 30 jaktkort med hund fordelt på tre 5-dagersperioder. Disse blir lagt ut på INATUR med salgstart tirsdag 11. september kl.09.00.

Salgskanaler for innenbygdsboende i Øystre Slidre:

- Det blir åpnet for salg av jaktkort med og uten hund på INATUR.NO

- Ca en uke før jaktstart kan det løses jaktkort på samme utsalgssteder som før.

Nina Thon