Lirypetaksering

Årets lirypetaksering er i gang og utføres etter "Distance sampling" metoden. 52 linjer på til sammen 135 km blir taksert. Det er denne metoden som brukes i de fleste store forvaltningsområder i Norge. Alle data blir lagt inn i Hønsefuglportalen, som styres av Norsk institutt for naturforskning.

Fuglehundgruppa i Øystre Slidre jeger- og fiskerforening er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen i felt, etter opplegg av, og i samarbeid med fjellstyret. Alle hundene som brukes har gjennomgått sauedressur og skal ha på takst-dekken, og hundne har fått dispensasjon fra båndtvangen under takseringen. Minner om at det er båntvang i Øystre Slidre til og med 30. september.

Resultatene fra takseringen kommer i slutten av august og gir oss et estimat av årets rypebestand. På bakgrunn av dette blir det fastsatt jaktkvoter og evt. andre begrensninger for årets jakt.

Anne Frugård