Forvaltningsplanutkast for verneområdene i Langsua - offentlig høring

Utkast til samlet forvaltningsplan for alle 11 verneområdene i Langsua er sendt ut på offentlig høring. Fristen for å gi merknader er 15. oktober. Planen er sendt til offentlige etater, organisasjoner, foretak, fjellstyrer, grunneier og festere i statsallmenningene. Selve plandokumentet kan du lese her: http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Langsua_dok/Forvaltningsplan'/H%c3%b8ring%20forvaltningsplan/FORVALTNINGSPLAN_030719-komprimert%201.pdf

I Øystre Slidre er det lagt ut ett eksemplar i papirform i resepsjonen på Tingvang.

Nina Thon