Elgjakt

elgtransport.jpg

Det er i hovudsak elg som jaktast i Øystre Slidre statsallmenning. Alle jaktlaga har tilgjengeleg ei kvote på hjort også men det er hittil ikkje felt nokon.

Fjellstyret administerar elgjakta i statsallmenninga, som er inndelt i 8 jaktfelt.  Informasjon om elgjakta i Øystre Slidre statsallmenning finn du på inatur.no. Alle jaktfelt har jaktlag med kontrakt ut 1919. Det lyses ut 4 års kontrakter fra og med 2020.

Alt jaktbart elgterreng ligg mellom 900 og 1200 moh. Kvotene dei siste åra har vore 2-3 dyr på kvart jakfelt årleg. 

Ledige jaktfelt lysast ut i mars/april med søknadsfrist 30. april. Utlysing og søknad skjer via internett på inatur.no, og der blir det også lagt ut informasjon om og kart over dei ledige jaktfelta. Du kan også søkje skriftleg på elgjakt. I så fall tek du kontakt med Steinkjer fjellstyre på tlf. 74 14 07 70. Steinkjer fjellstyre organiserar ein felles søknadsprosess på all ledig elgjakt på statsallmenning i Sør-Noreg. 

Elgkvoter 2018

Kvote elg nettside.JPG

For jaktlag som har fylt kvota er det muligheter for tilleggsdyr.

I tillegg er tildelt 2 hjort. Disse tildeles ikke på jaktfelt, men er tilgjengelige for alle jaktlag, inntil kvoten på 2 hjort er felt

Jaktlag og jaktfelt

Tildeling av elgjakt 2016-2019

Følgjande jaktlag er tildelt elgjakt i Øystre Slidre statsallmenning for perioden 2016-2019:

Søknad og trekning skjer gjennom et samarbeid mellom fjellstyrene og nettportalen INATUR.NO. Trekningsresultatet er ved delegering godkjendt av fjellstyrets administrasjon, før offentliggjøring. Tildeling av jakt er enkeltvedtak og kan påklages til fjellstyret innen 3 uker fra offentliggjøring. Vedtak er gjeldende.