beitedyr-morstadstol
                Mjølkekyr på saftig fjellbeite ved Mørstadstølen, Vinstre.


Retten til allmenningsbruk som er knytt til jordbrukseigedom er regulert i Fjellloven § 2.  Retten kan berre nyttast så lenge det skjer gjennom drifta av eigedomen som jordbruk, og så lenge denne kan reknast som jordbrukseigedom. pdfJordbrukstilknytta_rettigheter.pdf

Bruken av støl, beite og tilleggsjord er regulert i Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning m.m. "Stølsforskriften"

pdfSøknadsskjema beite tilleggsjord

Bygging på stølar er regulert i i kap. 4 i stølsforskriften. All bygging og endring av bygg må det søkjast fjellstyret om. Fjellstyret skal vurdere slike søknader ut i frå om stølen er i bruk, og om kor mange hus som trengst til stølsdrifta, herunder størrelse og standard. pdfSøknadsskjema for bygging på støl. Dersom du treng meir informasjon kan du ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes