Det blir gjennomført taksering av lirype i Øystre Slidre statsallmenning fom. 5. august. Feltarbeidet utføres av medlemmer av Ø.Slidre JFF etter opplegg fra fjelloppsynet. Det takseres etter linjer på kartet, i 13 områder i hele allmenningen og Heimdalen. Kommunen har gitt dispensasjon fra best. om båndtvang i Hundeloven. Resultater fra takseringen analyseres av Høgskolen i Hedmark. Fjellstyret bruker dette som grunnlag under regulering av jaktrykket før jakta starter.  Neste fjellstyremøte er 29. august. Spørsmål i denne sammenheng kan rettes til fjelloppsyn/daglig leder i fjellstyret tlf. 99551844

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes