heimdalen-sommerOver 50 år med forsking og registreringar i Øvre Heimdalsvatnet har gjeve unik og uvurderleg kunnskap om norske fjellvatn. Se forskning.no

Auren i Øvre Heimdalsvatnet i 50 år. Sterkt påverka av både beskatning og ørekyt. Se fagrapport

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes