Eigere av Kjølabu turisthytte søkjer om å få omdisponere turisthytta frå næringsbygg til fritidsfeste. Fjellstyret legg saken ut til offentleg ettersyn slik at dei bruksberettiga i området får høve til å gje uttale. Merknader sendast til Øystre Slidre fjellstyre, Vindevegen 3, 2940 Heggenes innan 26.11.2010. Saken handsamast av fjellstyret 6.12. Saksdokumenter finn du her

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes