beitedyr-2Øystre Slidre kommune og Øystre Slidre fjellstyre arrangerer møte om følgjande tema i kommunestyresalen på
Tingvang torsdag 24. februar kl. 19.00

"Utmark og beite som ressurs for landbruket og bygda"


 

 PROGRAM FOR MØTET:


Beitebruksprosjektet i Oppland
     -Prosjektleiar Marthe Lang-Ree, Fylkesmannen i Oppland
Bruk og vern av utmark - hånd i hånd eller konfliktområde?
     -Overingeniør Stig Horsberg, Fylkesmannen i Oppland
Beitebruk og driftsopplegg i min ammekyrproduksjon
     -Bonde Ørjan Aastveit
Bedre beitebruk og bærekraftig utnytting av beiteressursene
     -Bonde Ulf UllringÅpent for alle interesserte!


Øystre Slidre kommune         Øystre Slidre fjellstyre


Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes