Fjellstyret har opna for salg av jaktkort på smårovvilt på nettstedet inatur.no

Arter som kan jaktast og jakttider:

ART JAKTTID
Rødrev 15.7. - 15.4.
Mårhund 1.4. - 31.3.
Mår 1.11. - 15.3
Røyskatt 21.8. - 15.3.
Mink 1.4. - 31.3.
Kråke 15.7. - 31.3.
Ravn 10.8. - 29.2.
Skjære 10.8. -29.2.

Ved å løyse jaktkort får du rett til jakt og fangst på desse arter i Øystre Slidre statsallmenning.
 
Bruk av fangstredskaper er tillatt. Slik fangst er regulert i "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst" kap 9.

  • Alle fangstredskaper skal merkes med brukerens navn, adresse og telefonnummer.
  • Plassering av fangstbur- og bås skal meldes til Øystre Slidre fjellstyre, før de plasseres ut i terrenget.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes