Fjellstyret har opna for salg av jaktkort på smårovvilt på nettstedet inatur.no

Arter som kan jaktast og jakttider:

ART JAKTTID
Rødrev 15.7. - 15.4.
Mårhund 1.4. - 31.3.
Mår 1.11. - 15.3
Røyskatt 21.8. - 15.3.
Mink 1.4. - 31.3.
Kråke 15.7. - 31.3.
Ravn 10.8. - 29.2.
Skjære 10.8. -29.2.

Ved å løyse jaktkort får du rett til jakt og fangst på desse arter i Øystre Slidre statsallmenning.
 
Bruk av fangstredskaper er tillatt. Slik fangst er regulert i "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst" kap 9.

  • Alle fangstredskaper skal merkes med brukerens navn, adresse og telefonnummer.
  • Plassering av fangstbur- og bås skal meldes til Øystre Slidre fjellstyre, før de plasseres ut i terrenget.

Saur, ca 45 min. gange frå Tansberg eller frå grustaket ved Trøllåsen.

Skagstjedne, ca 1 time gange frå Storeskag.


Skreddalen, 4 vatn like ved bilveg.


Flytjedne og Fisketjedne på Valdresflya.

 

Beito/Beitostølen:   Beito landhandleri
  Sporten Beitostølen
  Turistinfo Beitostølen
  Beitostølen camping
  Knuts hyttegrend
  Intersport Beitostølen
  Sport 1 Beitostølen
  Haugseter fjellstue
   
Heggenes: Sebu Bensin
  Coop Heggenes
  Yddin feriehytter
   
Rogne: Coop Rogne
  Wenches fjellkjosk
   
Fagernes: Turisinfo Fagernes
  Intersport Fagernes

FISKEKORT PÅ SMS:

Fjellstyret har innført bruk av mobiltelefon for løysing av fiskekort:

Send melding om kva slag fiskekort du ynskjer (kode for ulike kort). Du får tilbakemelding til din mobil som fungerar som kvittering for fiskekort.

Slik gjer du det:
1. Send SMS-melding:
2. Du mottek betalingsinformasjon med KID-nummer
3. Ta vare på meldinga for kontroll og betaling.
4. Betal innan 14 dagar for å unngå fakturagebyr
5. Bruk KID-nummer ved betaling og kontroll !

Sending av melding har ordinær sms-takst.

 

Kode og fiskekortpris:
Stongfiske 1 døgn 2 døgn 1 uke Sesong
Enkeltkort: SF2D1
85,-
SF2D2
170,-
SF2D7
260,-
SF2S1
440,-
Familiekort: FF2D1
130,-
FF2D2
260,-
FF2D7
390,-
FF2S1
660,-
 
Familiekort er inkludert ektefelle/sambuar. Barn og ungdom tom 20 år fiskar gratis.
Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for reglar og meir informsjon.

Eksempel på kjøp av døgnkort:
 
eksempel20sending203
SMS-løysinga for salg av fiskekort er utvikla av SMSpass DA


 Det er oppslag om tilbodet på alle tavler i allmenninga, og nokre stader som er naturlege utgangspunkt for fisketurer.

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes