Fredag 6. august starter rypetaksering i 13 forskjellig områder fra sør til nord i Øystre Slidre statsallmenning. Kommunen har gitt dispensasjon fra Hundeloven og beitebrukere er orientert. Feltarbeidet utføres av medlemmer av Ø. Slidre jeger- og fiskerforening.

Vedtak etter befaring/fjellstyremøte 22. juni finn du her

ungdomsjakt Innan søknadsfristen gjekk ut var det kome inn 853 søknader om jaktkort. 504 av desse har søkt om fuglejakt med hund. Tildeling av jaktkort er gjennomført og alle søkjarar får svar i veke 21. Infoskriv som er sendt ut saman med tilbod/avslag om jakt, finn du her

 gjerde
Vinteren er hard med gjerder i fjellet. Snart sleppes fleire tusen beitedyr til fjells. Dei som har gjerder rundt stølar og tilleggsjord må gå over desse før beitesesongen starter.

Lova om dyrevelferd § 15 seier m.a.: "Den som er ansvarlig for gjerdet , skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak  kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger"

robolstol-skagetFylkesmannen i Oppland har sendt oppsummering av høringen og tilråding om utviding av Ormtjernkampen nasjonalpark til Direktoratet for naturforvaltning. Lenke til fylkesmannens nettsider

Pressemelding frå Øystre Slidre kommune

I Øystre Slidre er det særleg tre tilhøve som er vesentleg endra i forhold til forslag før høring:
-Grensa for nasjonalpark blir trekt innanfor Haldorbu og Bøllhaugbu, men inngår i landskapsvern.
-Høvssjøen naturreservat utgår heilt
-Stølslaget Lie utgår av landskapsvernområde

heimdalen-sommerOver 50 år med forsking og registreringar i Øvre Heimdalsvatnet har gjeve unik og uvurderleg kunnskap om norske fjellvatn. Se forskning.no

Auren i Øvre Heimdalsvatnet i 50 år. Sterkt påverka av både beskatning og ørekyt. Se fagrapport

 Søknad om tilskot frå Fjellkassa må sendast fjellstyret innan 10. juni.

Velkomen til fjellstyrets nye nettstad. Med desse sidene vil vi gje allmenta innsyn i fjellstyrets ansvar og allsidige gjøremål i Øystre Slidre statsallmenning. Vi vil også vise nokre av dei aktivitetar som kan drivast her, m.a. jakt, fiske og anna friluftsaktivitetar.
etnestol-skaget-500
Nerre del av Etnestølen med Skaget i bakgrunnen i januar i år

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes