Følgjande jaktlag er tildelt elgjakt i Øystre Slidre statsallmenning for perioden 2016-2019:

Jaktfelt Jaktlag v/jaktleder Poststed
Vinsteren  Kjell Ola Orthe  Kvinesdal
Skaget  Rune U. Nilsen   Filtvet
Synhaugen  Rune olsen   Heggenes
Trollåslia  Anne Frugård   Heggenes
Tansberg  Tore Reboli   Rogne
Rognsfeten  Tor Skattebo   Rogne 
Myrebærhammaren  Bjørn Kjetil Mork   Rogne
Flakstad  Hans Anders Skaug   Mysen

 

Søknad og trekning skjer gjennom et samarbeid mellom fjellstyrene og nettportalen INATUR.NO. Trekningsresultatet er ved delegering godkjendt av fjellstyrets administrasjon, før offentliggjøring. Tildeling av jakt er enkeltvedtak og kan påklages til fjellstyret innen 3 uker fra offentliggjøring. Vedtak er gjeldende.

Fjellstyremøter er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrets nettsider, i resepsjonen på Tingvang og på fjellstyrekontoret ca ei veke før møte.

Mandag 12. februar

Mandag 19. mars

Mandag 7. mai

Fredag 22. juni ( befaring hel dag)

Mandag 25. juni

Mandag 3. september (befaring hvis behov)

Mandag 29. oktober

Mandag 3. desember

Saker som skal opp til behandling må vera fjellstyret i hende 2 veker før møtedato.

Byggesøknader på støl må vi ha 4 veker før møtedato. Grunnen til dette er at søknaden skal sendast til Oppland fylkeskommune og Statskog til uttale. Gjeld det søknad om bygging på støl, skal eige skjema om bruk leggjast ved. pdfSøknadsskjema for bygging på støl.pdf 

Lørdag 8. og søndag 9. oktober tilbyr fjellstyret jaktkort på småvilt til alle som fyller 20 år i år, og yngre. I tillegg gjelder tilbudet alle eldre jegere som har tatt jegerprøve i 2011. Dagspris 50 kroner. Kort kan fortsatt løses. Interessert i jaktkort? Ta kontakt på telefon 99551844.

 Årets lirypetaksering er gjennomført under vekslande forhold. Som før er arbeidet utført av hundegruppa i Øystre Slidre JFF.  Heile sak 33/2011 finn du her

Det blir gjennomført taksering av lirype i Øystre Slidre statsallmenning fom. 5. august.

bot-storetjednet-skredFjellstyret har no tre båtar til utlån. Ein ved Rjupetjednet, ein ved Stortjednet aust for Skaget og no i 2011, ein ny båt i Storetjednet i Skreddalen. Les meir om tilbodet her

Etter klage frå Øystre Slidre fjellstyre har Fylkesmannen oppheva reguleringsplanen for "Huldrestølen" på Sørre Trollåsen i Øystre Slidre statsallmenning. Kommunen har m.a. brukt lova feil. Les meir om saka.

stol-til-molorGarden Molor 36/10 i Øystre Slidre blei delt etter Jordloven i 2008. Det meste av jorda er seld til naboar. Garden har støl på Nørre Trollåsen i Øystre Slidre statsallmenning. Fjellstyret la stølen i det fri i 2002. Stølshusa er knytt til garden Molor. Eigaren av garden hadde ynskje om å miste allmenningsretten, og har ved fleire høve søkt om løyve til å omdisponere stølen på Nørre Trollåsen til fritidsfeste. Fjellstyret har ikkje gått inn for dette, då dei har meint at garden etter deling, framleis er ein liten landbrukseigedom med 17 da areal rundt husa, av dette 9 da jordbruksareal, heimstøl med 2 da og rettigheiter i statsallmenningen, Volbu sameige og i Volbufjorden. Garden Molor 36/10 kan framleis dra nytte av å behalde allmenningsretten i statsallmenningen.

Bildet viser stølen til Molor på Nørre Trollåsen i Øystre Slidre statsammenning. Foto: Øystre Slidre fjellstyre 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes