i heimdalen 2 beskjert

Øystre Slidre fjellstyre forvalter jordbrukstilknyttede allmenningsrettigheter som beitebruk, støler, tilleggsjord, vilt-og fiskeressurser, etter rammer fastlagt i Fjelloven i Øystre Slidre statsallmenning og statseiendommen Heimdalen. Totalt areal ca 550 km2. Statsallmenningen har om lag 220 støler. Mange av disse er i drift. Det er omfattende beitebruk av storfe og småfe. Øystre Slidre kommune er den kommunen i landet med flest støler i tradisjonell bruk.

I allmenningen er det ca 80 fiskevann og gode produksjonsområder for småvilt. Elg er viktigste storvilt. Fjellstyret leier ut reinsbeite til to tamreinlag.

Fjellstyret har ansatte tilsvarende 2 årsverk med én på heltid og to på deltid. Omsetning 2016 var ca 2,3 mill kroner.

Ledig 100 % fast stilling som daglig leder/fjelloppsyn 

 

Stillingens ansvarsområder:

 • Daglig drift og fjelloppsyn i Øystre Slidre statsallmenning etter bestemmelser i Fjelloven. Herunder saksbehandling og gjennomføring av fjellstyrets vedtak. Skjøtselsoppgaver og faglig ansvar for drift av vilt- og fiskeressurser.

 • Fjellstyret er en økonomisk selvstendig enhet med regnskapsplikt.

 • Salg av tjenester til SNO, vernemyndigheter og evt. andre.

 • Personalansvar for fjellstyrets ansatte

 • Informasjonsarbeid

 • Deltar og leder av naturoppsynet i statsallmenningen

Kompetanse-kvalifikasjoner

 • Bachelor i utmarks-, natur- eller landbruksforvaltning, og gjerne relevant erfaring.

 • Kunnskap om saksbehandling, arbeidsledelse og økonomiforvaltning.

 • Gode evner til samarbeid og løsningsorientert.

 • Gode egenskaper i dialog med brukere av allmenningen.

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 • Sertifikater: BE og S hvis sertifikat klasse B er gjennomført etter 1.7.2006. Søker som mangler førerkort klasse S og BE må koste det selv.

 • Det er en forutsetning at du tilfredsstiller krav for tildeling av politimyndighet.

Lønns- og arbeidsvilkår

 • Stillingskravet er bachelor og stillingens lønnsmessige plassering er som bachelor i fjellstyrets gjeldede tariffavtale.

 • Søker må disponere egnet bil til å utføre arbeidet

 • God pensjonsordning. Medlemskap i fjellstyret sin gjeldende pensjonsordning. For tiden har fjellstyre offentlig tjenestepensjonsordning i KLP.

 • 6 mnd prøvetid

Tiltredelse dato, senest 1. mai 2018

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Fjellstyreleder Tor Skattebo tlf. 907 97 542 e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til dagl. leder Reidar Gran, tlf 995 51 844, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Har du lyst til å søke stillingen, finner du stillingsannonsen og søkemulighet her

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

SØKNADSFRIST 1.12.2017

Velkommen som jobbsøker til Øystre Slidre fjellstyre

 

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes