Øystre Slidre statsallmenning ligg lett tilgjengeleg for befolkninga på austlandet. I kommunen er det ein bevisst tilrettelegging og stor satsing på turisme i nærområdet til statsallmenninga. Mange menneskjer er sterkt knytt til området og vil gjerne jakte her.

Øystre Slidre fjellstyre er bevisst på at viltressursane må forvaltast slik at det også i framtida kan drivast jakt. Ein følgje av dette er at talet på jegerar må reguleres, i tillegg til andre reguleringar, som avkorting i jakttid og avgrensing av tal på vilt den enkelte jeger kan felle. 

 

Taksering av lirypebestanden skjer før jaktstart. Etter taksering kan det settes kvoter, også for andre arter enn lirype. Kvoter kan settes forskjellig i områder og tidsrom. Jakta kan avsluttast før, evt. berre for enkelte arter. Snarefangst av rype kan stoppast, eventuelt regulerast i tid og tal snarer pr jaktkort. Fjellstyret kan til ein kvar tid stoppe småviltjakta.

Nytt opplegg  for jaktkortsalg i 20117!

Alt jaktkortsalg er regulert. Frå og med 2017 leggjast alt salg av jaktkort på inatur.no. Salget vil starte i april. Nærmere dato for salgsstart blir offentleggjort i februar/mars.

Kjøp fiskekort online

Fiskekort kjøper du online via Inatur:
inatur a 

Kjøp fiskekort via SMS

Kjøp direkte fra din mobil:
mobil 


inatur logo2 


nfs logo2
 

Kontakt oss:

Tlf: 61 35 25 48
Mob: 99 55 18 44
E-post: oystre.slidre@fjellstyrene.no
Kontordager: tirsdag og fredag

Adresse:

Øystre Slidre fjellstyre

Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes